Jaderné války

Podle analýz a studií MBC stále narůstá nebezpečí vypuknutí ozbrojeného konfliktu, v němž by mohly být nasazeny atomové zbraně.

Jaderné technologie se stávají dostupnějšími pro stále se rozšiřující okruh uživatelů a rok od roku narůstá počet případů, kdy musí přímo zasahovat operativní složky MBC, aby zabránily jejich užití k bojovým účelům. I přesto ale zůstává zvládnutí technologií atomových zbraní výsadou jakéhosi „elitního klubu“, který bude za pokračování současného vývoje ještě dlouho tvořit menšinu mezi všemi státy.

To by v případě vypuknutí jaderného konfliktu drasticky prohloubilo současnou nerovnováhu v mezinárodní politice neboť státy, které tyto technologie nemají, by fakticky ztratily možnost zasahovat do vývoje nově vzniklého konfliktu, který by ale bezesporu zasáhl i je, veškeré v současné době fungující platformy umožňující dialog na mezinárodní úrovni by ztratily význam a budoucnost celé planety by ležela na několika frakcích, vedených často lidmi, o jejichž duševním zdraví nejsou k dispozici přesvědčivé informace.

Ve snaze zabránit takové situaci vypracovala MBC plán, podle kterého bude postupovat v případě, že selžou snahy o odvrácení jaderného konfliktu. Součástí tohoto plánu je distribuce atomových zbraní frakcím, které jimi nedisponují. V krátké době po vypuknutí konfliktu budou atomovými zbraněmi vybaveny legitimní vlády všech států a organizace, které fakticky ovládají nějaké území.

Zpět