Často pokládané otázky

Ačkoliv jsou naše e-mailové schránky zahlceny dopisy převážně služebního charakteru, přesto se občas najde osoba neznalá (či konkurenční tajná služba), jež se snaží získat více informací o MBC. Z těchto nesourodých otázek vybrali naši statistici několik, na které jsme dotazováni nejčastěji. Tyto otázky zodpovídal přímo jeden ze zakladatelů MBC.

Co znamená zkratka MBC?

"Bohužel, tato informace podléhá nejpřísnějšímu utajení stupně A-1, tudíž vám více podrobností sdělit nemohu."

Kolik pracovníků má MBC?

"Počty našich zaměstnanců se pohybují řádově kolem několika tisíců, avšak přesné číslo vám sdělit nemohu, informace spadá pod stupeň utajení C-3. Navíc tento stav velmi často kolísá, životnost některých našich agentů není příliš vysoká."

V kolika zemích má MBC své pobočky?

"S výjimkou několika málo závislých území, kde podmínky nedovolují trvalé přežití člověka, téměř ve všech."

Podléhají vaše akce mezinárodním smlouvám (Ženevské koncenci etc.)?

"Ale co vás nemá. Ha. Ha. Ha. (nervózní smích - pozn. red.) Samozřejmě, za každých okolností."

Co je to ProtiMBC?

"Organizace založená za účelem špionáže MBC."

Co je to KontraProtiMBC?

"Organizace založená za účelem špionáže ProtiMBC."

Co je to AntiKontraProtiMBC?

"Organizace založená za účelem špionáže KontraProtiMBC."

Co je to DeAntiKontraProtiMBC?

"Organizace založená za účelem špionáže AntiKontraProtiMBC."

Co je to AnDeAntiKontraProtiMBC?

"Organizace založená za účelem špionáže DeAntiKontraProtiMBC."

Co je to A-AnDeAntiKontraProtiMBC?

"Organizace založená za účelem špionáže AnDeAntiKontraProtiMBC. V této chvíli našim protivníkům došel důvtip a nebyli schopni vymyslet další protikladnou předložku, a proto své marné snahy o špionáž, kontrakontrašpionáž a kontrakontrakontrakontrašpionáž museli na čas pozastavit."

Domovní prohlídky

Organizace MBC by se také ráda vyhla častým komplikacím a zbytečnému zdržování při provádění domovních prohlídek. Protože většina lidí jedná podle stejného schématu, naši odborníci toto schéma zobecnili a rozdělili do několia stupňů. Byli bychom velmi potěšeni, kdyby dotyční, u kterých je prováděna domovní prohlídka agenty MBC, přeskočili úvodních 5 stupňů a dostali se přímo ke stupni č.6.